Faculty of Mechanical Engineering
Manufacturing Science and Engineering Department
Faculty of Mechanical Engineering
Manufacturing Science and Engineering Department

 

THE ANNALS OF "DUNAREA DE JOS" UNIVERSITY OF GALATI

Fascicle V, Technologies in Machine Building

ISSN 1221-4566


Fascicle V, Year 2004

1. GEORGE C. BĂLAN, GHEORGHE PUŞCAŞU
Studiul dinamicii maşinilor-unelte utilizand metodele inteligenţei artificiale
 (Partea a 2-a)
2. GEORGE C. BĂLAN, TOADER TOPORĂU
Ameliorarea comportării dinamice a maşinilor-unelte cu sisteme de control fuzzy adaptive
 (Parta a 8-a)
3. AGLAIA DIMOFTE
Modificarea mecanismului cinetostatic in funcţie de toleranţele de montaj
4. AGLAIA DIMOFTE
Cercetări eperimentale in legătură cu determinarea forţelor tehnologice corespunzător
 elasticităţii elementelor mecanismelor
5. CĂTĂLIN FETECĂU
Aspecte tehnologice la prelucrarea maselor plastice termoreactive prin strunjire
6. MARIA NEAGU, AURORA DINICU, EMIL BANEA
Studiul procesului de retopire ăn timpul fabricării formelor complexe bazată pe picături
7. NICU CĂPĂŢANĂ
Perfecţionări constructiv-funcţionale ale frezelor melc-modul asamblate, cu dinţi decalaţi
8. MARIAN POPESCU, ALEXANDRU EPUREANU
Ordonarea producţiei de piese de caroserie ambutisate
9. NICU CĂPĂŢANĂ, VIRGIL TEODOR
Algoritm de proiectare a freyei melc cu dinţi decalaţi tip "FREDASCON"
10. CONSTANTIN STOIAN, STEFAN MITU
Orientarea pieselor in cazul automatizării operaţie de montaj
11. CONSTANTIN STOIAN, GABRIEL FUMUŞANU
Reglarea incrementală a poziţiei organelor de lucru ale maşinilor-unelte
12. MARIA NEAGU
Modelarea numerică a procesului de sintetizare
13. VIRGIL TEODOR, NICOLAE OANCEA
Modelarea erorilor pentru generea suprafeţelor in rulare. I. Algoritm
14. VIRGIL TEODOR, NICOLAE OANCEA
Modelarea erorilor pentru generea suprafeţelor in rulare. II. Aplicaţii
15. EUGEN GĂVAN, VIOREL PĂUNOIU, ALINA DIMACHE
Studiu comparativ privind fasonarea tablelor cu simplă curbură cu ansamblu matriţă
poanson continu şi reconfigurabil