Faculty of Mechanical Engineering
Manufacturing Science and Engineering Department
Faculty of Mechanical Engineering
Manufacturing Science and Engineering Department

 

THE ANNALS OF "DUNAREA DE JOS" UNIVERSITY OF GALATI

Fascicle V, Technologies in Machine Building

ISSN 1221-4566


Fascicle V, Year 1996

1.OANCEA,N.,EPUREANU,A.,
Algoritm pentru profilarea de corecţie a cuţitelor roata
2.TEODORESCU,M., TARU,E.,CAPATANA,N.,GHITA,E.,
Influenta stării structurale a unor oteluri aliate asupra prelucrabilităţii prin aşchiere
3. GHITA,E., TARU,E,GHITA,D.,
Asupra erorilor de prelucrare la frezarea prin rulare a suprafeţelor poliexcentrice
4 BALAN,G.
Noi rezultate in  studiul vibraţilor maşinilor-unelte.
Privire critica asupra cercetărilor privind fenomenele  de vibraţii.
5. BALAN,G.,TARU,E.,
Noi rezultate in  studiul vibraţilor maşinilor-unelte.
Contribuţii teoretice asupra studiului fenomenelor  de vibraţii.
6.NICOARA,D.,CIOCAN,O.,
Determinarea caracteristicii de ecruisare
7.TABACARU,V.,
Determinarea experimentala a influentei parametrilor procesului de eroziune
electrica asupra uzurii electrodului
8. CAPATANA,N.,TARU,E
Ascuţirea continua a frezelor de tip  FREDAROM cu melc generator arhimedic
9.MUNTEANU,V.,LEVCOCVICI,D.T.,PARASCHIV,M.,LEVCOVICI SANDA,AXINTE,D.,
Comportarea la uzura ca o funcţie de reţeaua suprafeţelor durificate cu laser
10.SOLOMON,N.,TEODORESCU,M.,SOLOMON IULIA
Cercetări privind imbunatatirea indicelui de utilizare a materialului la extrudarea directa
11.CIOCAN,O.,NICOARA,D.,BOAZU,D.,DIMA,M.,
Particularitati privind modelarea numerica a procesului de extrudare hidrostatica
12. STOIAN,C. ,FRUMUSANU,G, ,OANCEA,N.
Studiu privind mărimea suprafeţei de contact scula-semifabricat la deformarea volumica
 orbitala
13. FETECAU,C.,STAN FELICIA
Modelarea numerica a fazei de umplere a procesului de injecţie a polimerilor termoplastici
14. FETECAU,C.,STAN FELICIA
Aspecte asupra procesului de matriţare rotativa