Faculty of Mechanical Engineering
Manufacturing Science and Engineering Department
Faculty of Mechanical Engineering
Manufacturing Science and Engineering Department

 

THE ANNALS OF "DUNAREA DE JOS" UNIVERSITY OF GALATI

Fascicle V, Technologies in Machine Building

ISSN 1221-4566


Fascicle V, Year 2003

1. MARIA NEAGU
Stabilirea campului termic la prelucrarea materialelor. Metoda "diferenţe finite / Galerkin"
2. VIRGIL TEODOR, NICOLAE OANCEA
Metoda traiectoriilor de generare. Verificarea metodei
3. GABRIELA PARVU, TOADER TOPORĂU, DORIN BORZA, NICOLAE OANCEA
Metode de modelare a suprafetelor poliforme conice
4. CONSTANTIN STOIAN, GABRIEL FRUMUŞANU, ŞTEFAN MITU
Cercetări privind influenta proceselor tranzitorii şi dependenţa curent
- cuplu in cazul cuplajelor din cutiile de viteze
5. GABRIEL FRUMUŞANU, ŞTEFAN MITU
Algoritm şi program pentru dimensionarea angrenajelor cutiilor de viteze ăn funcţie de
 incărcarea reală a acestora
6. DOINA BOAZU, CĂTĂLIN FETECĂU
Optimizarea dimensiunilor zonei active a matriţelor monocuib pentru injectarea maselor
 plastice folosind modele cu elemente finite
7. MARIA NEAGU
Dimensiunile unui strat poros in timpul sintetizării
8. CĂTĂLINA MAIER, AGLAIA DIMOFTE
Influenţa geometriei epruvetei asupra distribuţiei eforturilor normale in bacurile de
 prindere ale dispozitivului de forfecare
9. VIOREL PĂUNOIU, DUMITRU NICOARĂ, OVIDIU CIOCAN
Proiectarea unui echipament pentru tehnologia hidroformării tuburilor
10. VASILE MARINESCU, IONUŢ CONSTANTIN
Porgramarea grafică a controlerelor logice programabile. Studiu de caz pentru comanda
 unei maşini de poansonat
11. VASILE MARINESCU, IONUŢ CONSTANTIN
Controlul poziţiei organelor mobile ale unei maşini unelte
12. VIOREL PĂUNOIU, MIRCEA MODIGA, COSTEL MOCANU
Studiu experimental al stării de tensiune la comprimarea radială a unui disc din pulberi
13. TOSHIHISA NOSHIOKA
Rolul metodelor numerice hibride in mecanica ruperii
14. GEORGE BĂLAN, EUGEN GHIŢĂ
Rezultate noi in studiul vibraţiilor maşinilor - unelte. Partea a 3-a.
Contribuţii experimentale la studiul fenomenuilui de trepidaţie